SmartLINK: TransFER

Kterou trasu byste chtěli: podle jízdního řádu nebo individuálně?

SmartLINK, digitální nabídka služeb RCG, jasně a přehledně  ukazuje  možnosti železniční dopravy, což platí také pro možnosti našich spojení TransFER.

TransFER : Jeden název - bezpočet tras

Všechna spojení na trase v našem TransNETu jsou pokryta spojeními TransFER - ať už plánovanými nebo přizpůsobenými individuálním  potřebám našich zákazníků. Náš TransNET spojuje nejdůležitější ekonomická centra, přístavy a terminály na celém euroasijském  kontinentu.

V síti: jako vozová zásilka, intermodální přeprava nebo ROLA

U vozových zásilek mají zákazníci na výběr mezi systémovým vlakem nebo jednotlivým vozem.
Naše intermodální přepravy kombinují železnici s pozemní  a námořní dopravou. V našich námořních TransFER spojích kombinujeme plošně všechny druhy dopravy z a do evropských přístavů. Naše kontinentální spoje TransFER nabízí spojení s evropskými ekonomickými centry. Navíc  spoje  mezi Evropou a Asíí  poskytují našim zákazníkům  přímý přístup na Hedvábnou stezku, protože náš TransNET sdružuje hospodářské regiony Eurasie.
A pak je tu ROLA: Na „ rolujících silnicích” v přetížených dopravních bodech, jako je Brenner, naložíme kamiony na železnici a necháme je jet vlakem, zatímco řidiči odpočívají v doprovodném voze. To šetří náklady, čas a emise.

Individuálně: po železnici nebo po silnici

Kromě našich standardních tras také vytváříme na míru šitá a individuální  spojení ucelenými vlaky - podle potřeb zákazníků. Podle potřeby take nabízíme silniční přepravu: Pro přepravu předchozího a následného běhu nebo všude tam, kde jsou vyžadována flexibilní řešení mimo železnici.

smartlink.railcargo.com