Úspěšná zvláštní přeprava do Turecka

Společnost ÖBB Rail Cargo Group (RCG) našla pro svého zákazníka individuální řešení nadměrné zvláštní přepravy a flexibilně vsadila na jiný způsob dopravy – nákladní automobil.

Společnost RCG nabízí zákazníkům více než jen obyčejnou přepravu zboží po kolejích. Důkazem toho je aktuální příklad: dodání nadměrné zásilky, konkrétně průmyslového zařízení pro třídění a úpravu kameniva, do tureckého Payas Hatay, 30 kilometrů od syrské hranice.

Vzhledem k tomu, že přepravu nebylo možné z čistě technických důvodů pro její velikost povést po železnici, byla zvláštní přeprava organizována pomocí standardního nákladního automobilu z Přerova v České republice, z Košic na Slovensku a z Gleisdorfu v Rakousku. V rámci jednoho konvoje bylo do místa určení úspěšně převezeno několika nadměrných zásilek. Tím se opět ukázalo, že společnost RCG najde vhodné řešení přepravy i pro ta nejindividuálnější přání zákazníků a díky nabídce multimodálních služeb může v případě potřeby sáhnout i po jiných způsobech dopravy.

15.02.2022