Vyznamenání pečetí jakosti „Familien Digital Kompetent“

Společnost ÖBB je s více než 2 000 učni a 25 učebními obory jak jedním z největších učňovských podniků, tak také státem již několikrát vyznamenaným učňovským podnikem v zemi

Včera večer koncern tuto skutečnost opět prokázal: 31. října byla učňům společnosti Rail Cargo Group propůjčena pečeť jakosti „Familien Digital Kompetent“ (Digitálně kompetentní rodina). Pečeť jakosti je iniciativou rakouského Spolkového ministerstva pro ženy, rodiny a mládež. Cílem iniciativy je pomoci společnostem zacházet s digitálními médii. Společnost RCG navrhla učňovský projekt „Z digitálního přistěhovalce digitálním domorodcem“.

Učni oboru spedice společnosti Rail Cargo Group dokázali svým workshopem na téma „Používání digitálních médií v běžném pracovním dni“ přesvědčit odbornou porotu, která se skládala z expertů z nejrůznějších oblastí a uznávaných mediálních pedagogů.

V souvislosti s workshopem se učni se snažili vyvrátit existující předsudky vůči chování na poli digitálních médií a seznámit se detailněji s tématem. Cílem přitom bylo, aby mladí lidé rozpoznali svůj vlastní potenciál v zacházení s digitálními médii a dokázali zlepšovat svoji kompetenci při používání médií v koncernu ÖBB. Mají být schopni získané vědomosti sami uplatňovat, utřídit si je a předávat dál v sociálním prostředí.

Trvale udržitelné know-how

Dalším cílem je velmi nutné předávání vědomostí mezi mladší a starší generací. Pomocí společných workshopů pro rozšiřování kompetencí při používání médií mohou „digitální přistěhovalci“ získávat od učňů nové dovednosti, jako při změně perspektivy. To má velký význam zejména s ohledem na nadcházející generační výměnu – asi 10 000 pracovníků společnosti ÖBB odejde v následujících letech s dosažením důchodového věku do penze. Pro nové a mladé kolegy tak vznikne mnoho šancí!