Железопътна компания

Като железопътна компания ние Ви даваме решаващо конкурентно предимство на пазара с нашите международни вътрешни продукции. И това цялостно и безпроблемно през националните граници.

Като водещ доставчик на железопътна логистика ние отваряме пазари в Централна, Южна и Източна Европа и подкрепяме нашите клиенти на развиващи се пазари от Русия и Турция до Китай. Широка производствена мрежа със собствени товарни железопътни линии в 13 европейски страни гарантира високо качество по цялата логистична и транспортна верига. Основните предимства: бързо и надеждно трансгранично придвижване на конкурентни цени.

Вашите предимства

  • Трансгранично придвижване от един източник с модерни тягови превозни средства
  • Осигуряване на последователно и висококачествено международно производство
  • Намалено време за транспорт, подобрена точност
  • Максимално качество на изпълнение
  • Висококачествени блок-влакови продукти в Централна, Югоизточна и Северозападна Европа

Собствено производство на Rail Cargo Group: 13 държави с фокус върху неограничено производство