Etika – posvećena društvu

Imamo veliku odgovornost prema svim interesnim skupinama. Integralno ponašanje u poslovnom životu, uvijek usklađeno sa zakonima i vrijednostima, stvara zadovoljne klijente i zaposlenike te vodi do ekonomskog uspjeha.

S obzirom na to, Rail Cargo Group se oslanja na sustav upravljanja usklađenošću, koji se temelji na međunarodnim standardima. Naš kodeks ponašanja (Code of Conduct) opisuje etička načela i opća načela na kojima Rail Cargo Group usmjerava svoje gospodarske aktivnosti i koja predstavljaju bitne elemente korporativne kulture. Uz trgovinsku usklađenost, podržavamo kupce i poslovne partnere posebnim postupkom ispitivanja.

Usklađenost u RCG-u