Zrównoważone zakupy – dla dobrej przyszłości

Kupujemy zrównoważone produkty i usługi oraz kompletujemy zakupy tak, aby były opłacalne, zorientowane na rozwiązania oraz wydajne energetycznie i pod względem zasobów. Aby chronić klimat i zaoferować przyszłym pokoleniom przyszłość, w której warto żyć.

We współpracy z naszymi dostawcami i partnerami serwisowymi kontynuujemy naszą wyraźną zasadę zrównoważonego rozwoju i zwracamy szczególną uwagę na integrację kryteriów społecznych i ekologicznych. Ponieważ w sumie nasze wysokowydajne rozwiązania logistyczne i niezawodność naszych partnerów składają się na naszą jakość, która razem stawia nas na ścieżce szybkiego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakupy usług transportowych w transporcie kolejowym