Udržitelné zadávání zakázek - pro budoucnost, která za to stojí

Nakupujeme udržitelné výrobky a služby a navrhujeme veřejné zakázky tak, aby šetřily náklady, orientovaly se na řešení a účinně využívaly energii a zdroje. Chránit klima a poskytnout dalším generacím budoucnost, která bude za to stát.

Ve spolupráci s našimi dodavateli a servisními partnery pokračujeme v naší výrazné filozofii udržitelnosti a věnujeme zvláštní pozornost integraci sociálních a ekologických kritérií. Protože v souhrnu naše vysoce výkonná logistická řešení a spolehlivost našich partnerů tvoří naši kvalitu, která nás společně staví do rychlého pruhu.

Nákup dopravních linek v nákladní železniční dopravě