Etyka – ponieważ jesteśmy zobowiązani wobec społeczeństwa

Ponosimy dużą odpowiedzialność wobec wszystkich zainteresowanych stron. Uczciwość w życiu biznesowym, zawsze zgodna z prawem i wartościami, tworzy zadowolonych klientów i pracowników oraz prowadzi do sukcesu ekonomicznego.

W tym kontekście przedsiębiorstwo Rail Cargo Group opiera się na systemie zarządzania zgodnością opartym na międzynarodowych standardach. Nasz kodeks postępowania (Code of Conduct) opisuje zasady etyczne i ogólne zasady, na których przedsiębiorstwo Rail Cargo Group opiera swoją działalność gospodarczą i które stanowią istotne elementy kultury przedsiębiorstwa. Dzięki Trade Compliance wspieramy klientów i partnerów biznesowych stosując specjalny proces weryfikacji.

Compliance w RCG