Устойчиво снабдяване – за едно бъдеще, което си заслужава

Ние получаваме устойчиви продукти и услуги и създаваме едно пестящо разходи, ориентирано към намиране на решения и ефикасно по отношение на енергията и ресурсите снабдяване – за да опазим климата и да създадем за идните поколения едно бъдеще, което наистина си заслужава. 

В сътрудничество с нашите доставчици и с партньорите, доставчици на услуги, ние продължаваме да развиваме нашата ориентирана към устойчивост основна цел, като отделяме внимание най-вече върху интеграцията на социалните и екологичните критерии. Защото като цяло нашите добри логистични решения и благонадеждността на нашите партньори са съставните елементи за предлаганото от нас качество, което ни задържа в изпреварващата лента. 

Закупуване на превозни услуги в железопътния транспорт на товари