Systemy zarządzania – dla najlepszych produktów & usług

Stosując rygorystyczne systemy zarządzania dbamy o maksymalne standardy jakości, bezpieczeństwa, środowiskowe i higieniczne.

Nasze certyfikaty

 • ISO 9001

  Zadowolenie i zaufanie naszych klientów rozumiemy jako podstawę naszego sukcesu. Dlatego każdego dnia pracujemy nad ulepszaniem naszych procesów wspólnie z naszymi klientami i dostawcami. Zostało to również potwierdzone zewnętrznie certyfikatem ISO 9001.

 • ISO 14001

  Jako partner logistyczny naszych klientów w zakresie indywidualnych rozwiązań logistyki kolejowej, nieustannie pracujemy nad naszym najważniejszym aspektem środowiskowym, jakim jest przeniesienie ruchu na tory. W ten sposób wnosimy znaczący wkład w ochronę środowiska i klimatu. Zostało to również potwierdzone zewnętrznie certyfikatem ISO 14001.

 • ISO 22000 i GMP+

  Wysokiej jakości bezpieczna żywność jest podstawowym elementem dla Austrii, w której warto żyć. W zakresie bezpieczeństwa żywności stawiamy naszym produktom i usługom najwyższe wymagania i stale je doskonalimy. Certyfikat ISO 22000 potwierdza, że spełniamy te wysokie wymagania bezpieczeństwa żywności.

  Pasza jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. W zakresie bezpieczeństwa pasz stawiamy naszym produktom i usługom najwyższe wymagania oraz stale je doskonalimy. Certyfikat GMP+ potwierdza, że spełniamy te wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pasz.

 • ISO 27001

  Międzynarodowa norma ISO/IEC 27001:2013 określa wymagania dotyczące produkcji, wprowadzania na rynek, eksploatacji, monitorowania, utrzymania i doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Certyfikat ISO27001 zapewnia uwzględnienie indywidualnego ryzyka informatycznego w ramach całej Grupy Rail Cargo, aby móc zapewnić całościową ochronę danych i bezpieczeństwo informacji.

 • SQAS

  „SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) System oceny bezpieczeństwa i jakości przez niezależne strony trzecie w celu oceny wydajności dostawców usług logistycznych i dystrybutorów towarów pochodzenia chemicznego.. Oceny SQAS obejmują jakość, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Jednolity, rzeczowy i bardzo szczegółowy raport SQAS wspiera firmy z branży chemicznej w wyborze dostawcy usług logistycznych. Odpowiednie środki doskonalenia powinny zostać wdrożone zgodnie z tymi standardami i wymaganiami SQAS lub zgodnie z wynikami oceny. Ponadto SQAS jest kluczowym elementem Odpowiedzialnej Opieki w logistyce. Dzięki ocenie SQAS możemy w jeszcze większym stopniu zapewnić, że nasze usługi w sektorze chemicznym pozostają zawsze na najwyższym poziomie, a nasi dostawcy spełniają najwyższe wymagania jakościowe.”

 • ISO 45001

  Bezpieczeństwo i nasi pracownicy są dla nas kluczową wartością i kluczowym czynnikiem sukcesu w logistyce. Dlatego codziennie pracujemy nad poprawą naszej wydajności. Zostało to również potwierdzone zewnętrznie certyfikatem ISO 45001.

 • SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG (ustawa o kolei)

  Bezpieczeństwo kolei jest najwyższym priorytetem na wszystkich poziomach naszej organizacji. System zarządzania bezpieczeństwem RCA jest stale rozwijany i zapewnia, że wymogi bezpieczeństwa operacyjnego są wdrożone we wszystkich procesach. Zostało to również potwierdzone zewnętrznie certyfikacją zgodnie z dyrektywą 2004/49/EG, rozporządzeniem (UE) nr 1158/2010 i ustawą o kolei (EisbG) z 1957 r. §§ 39a i 39b.

 • ECM

  Za pośrednictwem ECM (Entity in Charge of Maintenance) realizujemy funkcję zarządzania utrzymaniem floty w celu zarządzania wycofaniem wagonów towarowych z ruchu w celu ich konserwacji i ich powrotu do eksploatacji po konserwacji. Zgodność z tymi wysokimi standardami zapewnia maksymalne bezpieczeństwo transportu i eksploatacji.

 • DIN ISO 10002:2019

  Zadowolenie i zaufanie naszych klientów rozumiemy jako podstawę naszego sukcesu. Dlatego pracujemy stosując zaawansowany system zarządzania reklamacjami i skargami, aby ulepszać nasze usługi i procesy wspólnie z naszymi klientami i dostawcami. Zostało to również potwierdzone zewnętrznie certyfikatem ISO 10002.

 • AEO

  Rejestracja AEO potwierdza nasz status „upoważnionego przedsiębiorcy”. Tylko certyfikowani partnerzy, którzy otrzymali zgodę na zastosowanie uproszczeń celnych lub zostali upoważnieni pod względem bezpieczeństwa, albo też spełniają te dwa warunki, są zaangażowani w cały nasz międzynarodowy łańcuch dostaw.

 • AZAV

  Rozporządzenie w sprawie akredytacji i licencjonowania promocji zatrudnienia, w skrócie AZAV, jest oficjalnym zaświadczeniem potwierdzającym, że przedsiębiorstwo jest uznanym przez niemiecką Federalną Agencję Pracy i towarzystwo ubezpieczeń emerytalnych zakładem kształcącym i daje możliwość uzyskania dostępu do bonów szkoleniowych, które Federalna Agencja Pracy i towarzystwo ubezpieczeń emerytalnych wykorzystuje do finansowania kursów dokształcających dla osób poszukujących pracy, które chcą się przekwalifikować.

Do pobrania

QSSHE Policy

Certyfikaty

Certyfikaty wszystkich firm RCG można pobrać z odpowiednich stron internetowych poszczególnych firm