Терминал Кошице

Площ на терминала 16.200 m²

Площ на склада

10.500 m²

Оборудване -
Капацитет 4.750 TEU

Модификация

2014