Терминал Пршеров

Терминалът Пршеров е основният ни терминал в регион Моравия за препращане на нашата TransFER-връзка Мелник-Хамбург/Бремерхафен и е свързан с Мелник с транзитно време през нощта.

Площ на терминала 16.000 м²
Оборудване 2 стакера за контейнер
Капацитет 1.300 TEU
Капацитет камиони 50 камиона
Модификация 2017