Wagony przykryte

Przykryte wagony towarowe są używane przede wszystkim do transportu materiałów sypkich i drobnicy, które muszą być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, utratą lub kradzieżą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych wagony?


W takim razie zapoznaj się z pierwszym przeglądem w naszym Fleet-Clip "H Wagon". Wszystkie szczegóły dotyczące wagonów można znaleźć poniżej w instrukcjach obsługi i arkuszach informacyjnych.

* Po usunięciu hałasu