Kryté vozy

Kryté nákladní vozy se používají přednostně pro přepravu kusového a sypkého materiálu, který je třeba chránit před povětrnostními vlivy, ztrátou nebo odcizením

Chcete se o našich vozech dozvědět více?

Pak získejte první přehled v našem Fleet-Clip "H Wagon". Všechny podrobnosti týkající se konkrétního vozu najdete níže v návodu k obsluze a informačních listech.

*Po sanaci hluku