Покрити вагони

Покритите товарни вагони се използват предимно за транспортиране на товари на бройка и насипни товари, които трябва да бъдат защитени от атмосферни влияния, загуба или кражба.

Искате да научите повече за нашите вагони?

Тогава се запознайте с нашия Fleet-Clip "H Wagon". Всички специфични за вагона подробности можете да намерите по-долу в инструкциите за експлоатация и информационните листове.

* След намаляване на шума