Zatvoreni vagon

Pokriveni teretni vagoni se najviše koriste za prijevoz zbirne robe i rasutih tereta, koji su zaštićeni od vremenskih utjecaja, gubitaka ili krađe.

Želite saznati više o našim vagon?

Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "H Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.

*Nakon smanjenja buke