Natkriveni vagoni

Natkriveni vagoni se koriste uglavnom za prijevoz komadnog i rasutog tereta, koji se mora zaštititi od vremenskog utjecaja, gubitka ili krađe.

Želite li znati više o našim vagoni?

Zatim pogledajte prvi pregled u našem Flotnom isječku "H Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći u nastavku u uputama za uporabu i informativnim listovima.

*Poslije sanacije od buke