Екстри

С нашите екстри можете да сте сигурни в надеждното транспортиране на Вашите стоки. Ако желаете, ние можем да се погрижим за претеглянето, почистването на контейнерите, да поемем митническото обслужване и и да уредим правилната застраховка.

Сертификати

Удовлетворението и доверието на нашите клиенти са в основата на нашия успех. Нашето управление на качеството осигурява максимални стандарти и е сертифицирано от голям брой сертификати.

ISO, DIN, ECM или SQAS за нас не са просто съкращения, а предпоставка за удовлетворението и доверието на нашите клиенти. Следователно нашите процеси заедно с нашите клиенти и доставчици, нашето управление на рекламациите и оплакванията, нашето представяне в химическия сектор и по-специално нашият принос към опазването на климата и околната среда са потвърдени от различни сертификати.

И тъй като безопасността на хората и товара е наш основен приоритет, нашият репертоар включва и различни сертификати за безопасност на храните и фуражите, за управление на поддръжката на нашия автопарк, за нашите системи за управление на безопасността и преди всичко за безопасността на нашите служители.

Тук ще намерите пълния преглед на нашите сертификати, както и специфичните за страната сертификати за всички компании от Rail Cargo Group:

Системи за управление

CO2-изчисления

Всеки железопътен транспорт не само защитава климата, но и спестява много CO2 в сравнение с пътния транспорт. Използваме инструмента EcoTransIT World, за да изчислим точния дял на всеки Ваш транспорт.

Заедно с нашите партньори и клиенти спестяваме 1,1 милиона тона CO2 годишно с нашите услуги за железопътен товарен превоз през и в Австрия. Средно емисиите от железопътния транспорт са с около 2,5 тона CO2 по-малко на пратка, отколкото тези при шосеен транспорт.

Защото всеки тон е от значение

За да изчислим колко тона CO2 спестявате с Вашите превози с железопътен транспорт, ние използваме инструмента EcoTransIT World за изчисляване на потреблението на енергия и емисиите в околната среда на превози, свързани с отделни пратки, въз основа на специфични за маршрута данни на Rail Cargo Group. Научно обоснованата методика зад него изчислява потреблението на енергия и емисиите на съответната логистична верига.

Методиката

Софтуерът EcoTransIT World изчислява на база на превозваните тонажи на използваните в съответната отсечка енергийни носители (вкл. процеси предварителни и последващи процеси, разбирайте производство и употреба), дължината на отсечката, локацията на товара, степента на натоварване и дяла на празните километри на използваните вагони, нуждата от енергия и емисиите на всяка пратка.

База данни с емисионни фактори за различни видове транспорт, специфични за страната миксове на електроенергия и нива на потреблението на превозни средства предоставят заедно с транспортните параметри – те се предоставят от производствените системи на Rail Cargo Group – основата за нашите изчисления на емисиите. Колкото повече специфична за клиента транспортна информация се добавя към изчислението, толкова по-подробен е резултатът от изчислението.

Корпоративна социална отговорност (КСО) / Околна среда

Транспортна застраховка

Безопасността на хората и стоките е основен приоритет на Rail Cargo Group. Ние Ви предлагаме индивидуална транспортна застраховка за Вашите стоки при условия за големи клиенти.

Що се отнася до Вашите стоки, ние не оставяме нищо на случайността. Каквато и да е стоката, ние се грижим да достигне местоназначението си безопасно. Нашите експерти следят стоките по време на пътуването и използват цялото си ноу-хау, за да осигурят безпроблемен транспорт. 

Вашите предимства

  • Условия за големи клиенти
  • Покриване на целия транспорт, включително товарене и разтоварване, претоварване и междинно складиране
  • От врата до врата и по целия свят
  • В случай на загуба или повреда, замяна на пълната стойност на стоката
  • Бързо уреждане на искове
  • Авансово плащане още преди процеса с причинителите