Dodatkowe usługi

Dzięki naszym dodatkowym usługom klient ma pewność, że transport jego towarów zostanie prawidłowo zrealizowany. Na życzenie możemy zająć się ważeniem, wyczyścić kontenery, załatwić procedury celne oraz zadbać o odpowiednie ubezpieczenie.

Certyfikaty

Zadowolenie i zaufanie naszych klientów jest podstawą naszego sukcesu. Nasze zarządzanie jakością dba przy tym o maksymalne standardy i jest potwierdzone licznymi certyfikatami.

ISO, DIN, ECM lub SQAS to nie są dla nas tylko skróty, ale także warunek zadowolenia i zaufania naszych klientów. Dlatego również nasze procesy wspólnie z naszymi klientami i dostawcami, nasz dział zarzadzania reklamacjami i skargami, nasze usługi w branży chemicznej, a także nasze działania w celu ochrony klimatu i środowiska są potwierdzone różnymi certyfikatami.

A ponieważ bezpieczeństwo ludzi i towarów ma dla nas największe znaczenie, to do naszego zakresu usług należą także różne procesy certyfikacji bezpieczeństwa produktów spożywczych i pasz, naszego zarządzania parkiem samochodowym i utrzymaniem ruchu, naszego systemu bezpieczeństwa, ale przede wszystkim bezpieczeństwa naszych pracowników.

Tutaj znajdują się wszystkie nasze certyfikaty oraz krajowe certyfikaty wszystkich spółek należących do RCG:

Systemy zarządzania

Obliczanie emisji CO2

Każdy transport koleją nie tylko chroni klimat, ale także oszczędza dużą ilość CO2 w porównaniu do transportu drogowego. Aby obliczyć dokładny udział każdego z transportów w emisji dwutlenku węgla używamy narzędzia EcoTransIT World.

Wspólnie z naszymi partnerami i klientami oszczędzamy rocznie 1,1 miliona ton CO2 dzięki naszym usługom transportu kolejowego przez i na terenie Austrii. Średnio emisja dwutlenku węgla w transporcie kolejowym jest o ok. 2,5 tony niższa na jeden transport niż w transporcie drogowym.

Ponieważ liczy się każda tona

Aby obliczyć, ile ton CO2 nasz klient oszczędza przy każdym transporcie kolejowym, przeprowadzamy obliczenia przy pomocy Tools EcoTransIT World zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska pojedynczych transportów na bazie danych proporcjonalnych z RCG. Naukowa metoda oblicza zużycie energii i emisję odpowiedniego łańcucha logistycznego.

Metodyka

Oprogramowanie EcoTransIT-World oblicza zapotrzebowanie na energię i emisję zanieczyszczeń do środowiska każdej przesyłki na podstawie przewiezionego tonażu zastosowanego na danej długości trasy nośnika energii (łącznie z wcześniejszymi i późniejszymi procesami, tzn. wyprodukowanie i zużycie), lokacji transportu, poziomu załadowania i udziału pustych przebiegów użytych wagonów.

Baza danych z współczynnikami emisji dla różnych środków transportu, połączenia energii elektrycznej w poszczególnych krajach i krzywe zużycia pojazdów w połączeniu z parametrami transportu – które są dostarczane przez systemy produkcyjne RCG – stanowi podstawę naszych obliczeń emisji. Im więcej informacji o transporcie specyficznych dla klienta zostanie dodanych do kalkulacji, tym bardziej szczegółowy będzie wynik kalkulacji.

CSR / Środowisko

Ubezpieczenie transportu

Bezpieczeństwo ludzi i towarów jest w Rail Cargo Group najważniejsze. Przy czym oferujemy naszym klientom ubezpieczenie towarów na czas transportu dopasowane do wymagań klienta na warunkach dla dużych klientów.

Jeśli chodzi o towary naszych klientów, niczego nie pozostawiamy przypadkowi. Niezależnie od przedmiotu upewniamy się, że bezpiecznie dotrze do miejsca przeznaczenia. Nasi eksperci czuwają nad towarem podczas całej trasy i wykorzystują całą swoją wiedzę, aby zapewnić płynny transport.

Korzyści dla Klientów

  • Warunki dla dużego klienta
  • Pokrycie całego transportu łącznie z załadunkiem i rozładunkiem, przeładunkiem i magazynowaniem pośrednim
  • Door-to-door na całym świecie
  • W przypadku utraty lub uszkodzenia towaru zwrot pełnej wartości towaru
  • Szybkie ustalenie wysokości szkody
  • Opłacenie kosztów jeszcze przed załatwieniem sprawy z firmą, która spowodowała szkodę