Doplňové služby

Naše doplňkové  služby zajistí, aby  přeprava  Vašeho zboží proběhla spolehlivě.  Na  požádání se postaráme o vážení a  čistění kontejnerů,  převezmeme celní  odbavení  a zajistíme řádné pojištění.

Certifikace

Spokojenost a důvěra našich zákazníků jsou základem našeho úspěchu. Náš management kvality zajišťuje maximální standardy a je potvrzen četnými certifikacemi.

ISO, DIN, ECM nebo SQAS pro nás nejsou pouhými zkratkami. Jsou předpokladem spokojenosti našich zákazníků a jejich důvěry v nás. Proto byly také  naše procesy s našimi zákazníky a dodavateli potvrzeny různými certifikáty, stejně jako náš management reklamací a stížností, naše výkonnost  v chemickém sektoru a zejména náš příspěvek k ochraně klimatu a životního prostředí.

Bezpečnost lidí a zboží je naší nejvyšší prioritou, takže naše certifikace se týkají také bezpečnosti potravin a krmiv, řízení údržby vozového parku, systémů řízení bezpečnosti, ale především bezpečnosti našich zaměstnanců.

Zde najdete celkový přehled našich certifikací a certifikátů pro jednotlivé země všech dceřiných společností ve skupině RCG:

Systémy řízení

Výpočty CO2

Každý přeprava po železnici chrání nejen klima, ale ve srovnání se silniční přepravou také ušetří velké množství CO2. Jakým podílem Váš každý jednotlivý transport k tomu přispívá, vypočítáme pomocí nástroje EcoTransIT World.

Společně s našimi partnery a zákazníky šetříme našimi přepravními výkony železniční nákladní dopravy přes Rakousko a v Rakousku ročně 1,1 miliónů tun CO2. V průměru jsou přitom emise na železnici přibližně o 2,5 tuny CO2 při každé zásilce nižší než při přepravě po silnici.

Protože každá tuna se počítá

Abychom mohli vypočítat, kolik tun CO2 ušetříte při Vaší přepravě po železnici, spočítáme pomocí nástroje EcoTransIT World spotřebu energie a emise jednotlivých přepravovaných zásilek na základě dat RCG specificky pro konkrétní trasu. Vědecky podložená metodika vypočítává spotřebu energie a emise příslušného logistického řetězce.

Metodika

Software EcoTransIT-World určuje energetickou náročnost a emise každé zásilky na základě přepravené váhy a zdroje energie použitého v příslušném úseku trasy (včetně přecházejících a navazujících procesů, tj. výroby a používání), délky trasy, rozdělení nákladu, úrovně nakládky a podílu prázdných jízd použitých vozů.

Základem pro naše výpočty emisí je databáze obsahující emisní faktory pro různé druhy dopravy, energetické mixy specifické pro jednotlivé země a křivky spotřeby vozidel v kombinaci s parametry přepravy, které jsou poskytovány systémy RCG.
Čím více informací o přepravě zákazníka se do výpočtu zahrne, tím podrobnější je jeho výsledek.

Corporate Social Responsibility

Dopravní pojištění

Bezpečnost osob a nákladu má ve společnosti Rail Cargo Group nejvyšší prioritu. K tomu Vám pro Vaše zboží nabízíme dopravní pojištění šité na míru za velkoobchodních podmínek.

Pokud jde o Vaše zboží, nenecháme nic náhodě. Bez ohledu na to, o jaký náklad se jedná zajistíme, aby bezpečně dorazil do cíle bez poškození. Naši odborníci nikdy neztratí zboží během celé trasy z dohledu a využívají veškeré své know-how k zajištění bezproblémové přepravy.

Vaše výhody

  • Velkoobchodní podmínky
  • Pokrytí celé přepravy včetně nakládky, vykládky, překládky a dočasného uskladnění
  • Door-to-door a celosvětově
  • V případě ztráty nebo poškození náhrada plné hodnoty zboží
  • Rychlá likvidace škod
  • Záloha ještě před dořešením události s viníkem