Nový TransFER Verona– Regensburg

Rozšiřujeme naši síť a naším novým spojem TransFER zavádíme od 6. června 2021 intermodální nepřetržité spojení mezi Veronou a Řeznem se čtyřmi jízdami oběma směry týdně.

Novým spojem TransFER Verona–Regensburg umožňujeme efektivní a ekologické dopravní řešení kontinentálních toků zboží mezi severní Itálií a jižním Německem. Spoj je koncipován jako atraktivní přeprava přes noc a nabídneme je ve třech jízdách oběma směry týdně. Do konce roku 2021 chceme spoj rozšířit o tři další jízdy na celkem šest jízd oběma směry.

Díky tomuto ekologickému a vysoce frekventovanému dopravnímu řešení umožníme další odlehčení dopravy přes Brennerský průsmyk zpočátku o 10 000 nákladních automobilů ročně a po zvýšení frekvence spojů v roce 2022 dokonce o 20 000 nákladních automobilů ročně. Nové intermodální vlakové spojení tak významně přispívá k odlehčení tranzitem zatíženého regionu i ke snížení hlučnosti, kterému jsou obyvatelé vystaveni. Kolem Brennerského průsmyku tak bude možné přepravit po železnici mimořádně šetrně ke klimatu i takové zboží, jako je dřevo, šrot a obilí, které je aktuálně vystaveno dočasnému zákazu jízd.

Ze severní Itálie do jižního Německa

Verona zaujímá v benátském regionu významné postavení svou polohou, která je výhodná z hlediska přepravy. Na základě silného partnerství se společností Bayernhafen GmbH & Co. KG tak umožňujeme přímé spojení do jejího areálu v Řeznu. Spojení bude zahájeno od 6. června spolu se zákazníkem Nothegger Transport Logistik GmbH se sídlem v St. Ulrich a se společností Reicheneder Transport GmbH z Aiterhofenu. Trvale udržitelnou a efektivní přepravu mezi oběma destinacemi ale přitom nabízíme i dalším zákazníkům

17.06.2021