Novi TransFER Verona–Regensburg

Proširujemo mrežu i novom transFER vezom od 6. juna 2021 donosimo intermodalnu neprekidnu vezu između Verone i Regensburga sa tri povratne ture sedmično šinskim transportom.

Novom TransFER vezom Verona–Regensburg omogućujemo efikasno i ekološki prihvatljivo transportno rješenje između Sjeverne Italije i Južne Njemačke za kontinentalni protok robe. Veza je koncipirana kao atraktivni „Noćni skok“ i biće održavana sa tri povratne ture sedmično. Do kraja 2021. godine treba da se poveća za još tri i tako da se proširi na ukupno šest povratnih putovanja.

Ovim ekološki prihvatljivim i visokofrekventnim transportnim rješenjem omogućavamo daljnje preusmjeravanje prometa preko Brennera, s kojim se godišnje može izbjeći 10.000, a povećanjem povratnih tura 2022. godine, čak 20.000 tura kamionima. Nova intermodalna vozna veza tako značajno doprinosi tranzitnom rasterećenju regije kao i rasterećenju stanovništva od buke. Roba poput drveta, otpadaka i žitarica, koja je trenutno pogođena sektorskom zabranom transporta, takođe se može prevoziti željeznicom duž Brennera na klimatski naročito prihvatljiv način.

Od Sjeverne Italije do Južne Njemačke

Verona zauzima važan položaj u regiji Veneto zbog svog povoljnog položaja. Zahvaljujući snažnom partnerstvu sa Bayernhafen GmbH & Co. KG, omogućavamo direktnu vezu sa njenom lokacijom u Regensburgu. Veza startuje 6. juna sa klijentima Nothegger Transport Logistik GmbH sa sjedištem u St. Ulrichu i Reicheneder Transport GmbH iz Aiterhofena, ali i ostalim klijentima nudimo održiv i efikasan transport između ove dvije destinacije.

17.06.2021