Přímo z Ploješti do Budapešti a Mnichova a zpět

Přímým spojením mezi Maďarskem a Rumunskem posilujeme nyní naši intermodální síť i směrem do Mnichova a tím rozhodujícím způsobem zkracujeme dobu tranzitu mezi terminály.

Bimodální terminál Bilk v Budapešti je největším terminálem v Maďarsku a nabízí optimální možnost překládání z dopravních prostředků vhodných pro silniční přepravu na prostředky určené pro železnici. Ploješť je jedním z hospodářsky výrazně rostoucích rumunských regionů. Nepřetržité spojení a TransFER Budapešť–Ploješti propojí nejen oba terminály, ale vytvoří i ideální logistické řešení pro kontinentální transportní jednotky. Navíc dojde k propojení maďarských a  rumunských hospodářských center a tedy napojení celé jihoevropské oblasti na naši síť.

Od nynějška nabízíme společně s naším partnerem s naším partnerem EUROGATE Intermodal GmbH (EGIM) se sídlem v Hamburku doplňkovou možnost přímého spojení z Budapešti do Mnichova. Touto variantou rozšiřujeme naši intermodální síť o pevný jízdní řád a propojujeme nejen Rumunsko s Německem, ale současně také celou západní Evropu s jižní a jihovýchodní Evropou. Tímto přímým a do budoucna stálým kontinentálním řešením dopravy také rozhodujícím způsobem zkracujeme dobu tranzitu mezi terminály.