Přeprava pro společnost AGRANA šetrná ke klimatu

Během řepné kampaně klade společnost AGRANA důraz na železniční přepravu a ušetří tím 50 000 jízd nákladních automobilů. Rail Cargo Group dodá 1,25 milionu tun řepy do cukrovarů Leopoldsdorf a Tulln.

Ve smyslu trvale udržitelného rozvoje dopravy šetrné ke klimatu spoléhá společnost AGRANA během probíhající řepné kampaně opět na dopravu surovin, kterou zajišťuje Rail Cargo Group.
V tomto roce je dodáno 1,25 milionu tun, respektive 58 procent rakouské cukrové řepy do obou cukrovarů Leopoldsdorf a Tulln pomocí nákladních vagonů.

Podíl železniční přepravy v celkovém přepraveném objemu se tím zvýšil v porovnání s uplynulým rokem zhruba o deset procent. Roční ekologický efekt tohoto objemu přepravy je rovněž pozoruhodný. Cukrová řepa, kterou přepravujeme po kolejích, znamená úsporu zhruba 50 000 jízd nákladních automobilů, čímž můžeme předejít vzniku 8150 tun emisí (ekvivalent CO2).

Průkopník v železniční přepravě

Vztaženo na kilometry, které v Rakousku připadly celkem na přepravu cukrové řepy, je letošní podíl železniční přepravy dokonce na 80 procentech. V obou cukrovarech Leopoldsdorf a Tulln zpracovává společnost AGRANA letos zhruba 2,1 milionu tun domácí cukrové řepy. Při denním zpracovaném množství průměrně zhruba 24 000 tun cukrové řepy bude kampaň dokončena zhruba do půli ledna.