Ekološki prihvatljivi transporti za kompaniju AGRANA

U svojoj kampanji za šećernu repu AGRANA se fokusira na željeznički transport, čime štedi 50.000 transporta kamionima. Rail Cargo Group isporučuje 1,25 miliona tona repe na lokacije za proizvodnju šećera u Leopoldsdorfu i Tulnu.

U interesu ekološki prihvatljivog, održivog razvoja transporta, AGRANA se ponovo oslanja na Rail Cargo Group za transport sirovina u tekućoj kampanji šećerne repe. Ove godine 1,25 miliona tona ili 58% austrijske šećerne repe isporučuje se teretnim vagonima na dva mjesta za proizvodnju šećera u Leopoldsdorfu i Tulnu.

Udio željeznice u ukupnom obimu prijevoza povećao se za oko deset procenata u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji ekološki efekat ovog obima transporta je također izuzetan. To je zato što šećerna repa koja se prevozi željeznicom štedi oko 50.000 transporta kamionima, što znači da se može izbjeći 8.150 tona emisije štetnih gasova (CO2-ekvivalenta).

Lideri u željezničkom transportu

U odnosu na prijeđene kilometre prevoza šećerne repe u Austriji, udio željeznica ove godine iznosi čak 80%. U dvije tvornice šećera u Leopoldsdorfu i Tulnu AGRANA ove godine prerađuje oko 2,1 milion tona domaće šećerne repe. Sa prosječnom dnevnom količinom prerade od oko 24.000 tona šećerne repe, kampanja će biti završena do sredine januara.