První spojení mezi čínským městem Xi’an a Budapeští

Zřízení pravidelného spojení mezi Čínou a terminálem BILK

Délka přepravy od 10 do 12 dnů

Rekordní čas: První vlak z města Xi‘an přes přestupní nádraží Záhony-Eperjeske dorazil do terminálu Rail Cargo Terminal - BILK v průběhu 10 dnů. Kontejnerový vlak naložený spotřebitelským zbožím přivítali lidé po ujetí 7 000 km. Začátkem přepravy kontejnerů po železnici byla metropole Xi’an, kde žije 13 miliónů obyvatel. Vlak jel cestou přes Kazachstán a Ukrajinu.

Velký potenciál pro euroasijský provoz

Mezi terminálem Rail Cargo Terminal - BILK a městem Xi’an je skupina Rail Cargo Group prvním přepravcem zboží na železnici, která na této trase uskutečnila přepravu vlakem. Skupina RCF provedla jízdu zkušebním vlakem na alternativní trase přes čínsko-kazašský hraniční přechod Alashankou/Dostyk a ukrajinskou hranici Batjevo/Eperjeske. S délkou přepravy pouhých 10 dnů profitují zákazníci z bezkonkurenční doby přepravy. Společnost RCG tím dosahuje nového standardu v euroasijské kontejnerové přepravě.

Skupina Rail Cargo Group provozuje více pravidelných relací mezi Evropou a Asií. Zboží se přepravuje z Číny do Maďarska převážně přes přístav Pireus, dále například přes jadranské přístavy a částečně také přes kontinentální koridory. Z mořských přístavů jezdí vlaky do Střední Evropy průměrně každý druhý den.