Dceřiné společnosti v Rakousku

Rail Cargo Logistics GmbH

Rail Cargo Logistics GmbH je poskytovatel komplexních služeb v oblasti přepravní logistiky volně loženého zboží a doplňkových logistických služeb pro výrobky ropného, plynárenského, petrochemického a zemědělského odvětví. Nabídka služeb zahrnuje individuální služby dle potřeb zákazníků jako například komplexní řešení na míru. V logistickém středisku Krems nabízí společnost Rail Cargo Logistics GmbH integrovanou logistiku nebezpečného zboží: řízení nákladu prostřednictvím železniční, lodní a nákladní dopravy, skladovou logistiku pro nebezpečné zboží včetně doplňkových služeb.

Údaje o společnosti

 • Sídlo společnosti

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Vedení společnosti

  Reinhold Pölzl

 • Certifikace dle

  ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, GMP+ B4, AEOF

 • Číslo v obchodním rejstříku

  FN 191076 w, Handelsgericht Wien

 • DIČ

  ATU48607208

 • Bankovní spojení

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT57 1200 0006 8619 1503, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Logistics - Austria GmbH

Společnost Rail Cargo Logistics - Austria GmbH realizuje při použití inovativních přepravních technologií individuální logistická a přepravní řešení orientovaná na budoucnost z jednoho zdroje pro odvětví automobilového průmyslu, stavebnictví, spotřebního zboží, dřevařského, papírenského a ocelářského průmyslu a základních surovin. Rail Cargo Logistics - Austria GmbH společně se zákazníky vyvíjí železniční logistická řešení na míru – od jednotlivých služeb až po komplexní řešení přizpůsobená potřebám zákazníků.

Služby, odkazy a soubory ke stažení

Údaje o společnosti

 • Sídlo společnosti

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Vedení společnosti

  Carl Azinger
  Thomas Eisler

 • Certifikace dle

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, AEOS

 • Číslo v obchodním rejstříku

  FN 73932 z, Handelsgericht Wien

 • DIČ

  ATU15378507

 • Bankovní spojení

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT07 1200 0229 1003 7100, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Operator - Austria GmbH

Při realizaci vysoce frekventovaných dálkových tras pro těžký náklad hraje společnost Rail Cargo Operator - Austria GmbH vedoucí roli. Ať již do Německa, Turecka, nebo až do Asie, specialista na kombinovanou dopravu bez doprovodu, jakož i s doprovodem spojuje nejenom ty nejdůležitější přístavy a terminály, ale i celé hospodářské regiony – a to s vysokou frekvencí.

Údaje o společnosti

 • Sídlo společnosti

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Vedení společnosti

  Matthias Kirchgasser

 • Certifikace dle

  ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, AEOS

 • Číslo v obchodním rejstříku

  FN 424819 i, Handelsgericht Wien

 • DIČ

  ATU69589616

 • Bankovní spojení

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT84 1200 0100 1681 0458, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Austria AG

Společnost Rail Cargo Austria AG je mateřskou společností skupiny Rail Cargo Group.

Údaje o společnosti

 • Sídlo společnosti

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Management

  Správní rada
  Nadzorni odbor

 • Certifikace dle

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ECM EU VO 445/2011, GMP+ B4, SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG, AEOF

 • Číslo v obchodním rejstříku

  FN 248731 g, Handelsgericht Wien

 • DIČ

  ATU58044244

 • Bankovní spojení

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT92 1200 0506 6263 0201, BIC: BKAUATWW

TransANT GmbH

Společný podnik mezi společností Rail Cargo Group a společností voestalpine Stahl GmbH si dal za úkol vytvářet kapacity v oblasti inovativních a nákladově efektivních nákladních vozů na trhu a udržovat potřebnou agilitu přes hranice společnosti.  Cílem projektové společnosti je spojit aktivity obou skupin počínaje přípravnou fází plánování, projektového plánování a navázání kontaktu s potenciálními zákazníky inovativního konceptu nákladního vozu TransANT. Dále plánování struktury závodu, předsériová výroba a přechod na sériovou výrobu.

Údaje o společnosti

 • Sídlo společnosti

  A-4020 Linz, voestalpine Straße 3

 • Vedení společnosti

  Roland Gammer
  Gerhard Grundnig

 • Číslo v obchodním rejstříku

  FN 544665 d, Landesgericht Linz

 • DIČ

  ATU76434529

ÖBB-Technische Services GmbH

Společnost ÖBB-Technische Services GmbH je nepostradatelným partnerem pro železniční podniky v celé Evropě. K údržbě a dalšímu rozvoji kolejových vozidel je přitom k dispozici 4000 pracovníků, kteří se orientují na tři hlavní pilíře: maximální bezpečnost, nejmodernější technologie a výraznou orientaci na zákazníka. Ve spojení s hustou servisní sítí v Evropě zajišťují odborníci z TS optimální údržbu daleko za hranicemi Rakouska.

Služby, odkazy a soubory ke stažení

Údaje o společnosti

Rail Cargo Logistics - Environmental Services GmbH

Rail Cargo Logistics - Environmental Services GmbH (RCL-ES) nabízí odborné znalosti v oblasti nakládání s odpady a logistiky.

Kromě kompetentního poradenství v oblasti nakládání s odpady, likvidace široké škály odpadů (např. staveniště, dílny) nebo recyklace druhotných surovin (např. šrot, papír) je nabídka doplněna vlastním systémem čištění nákladních vozů, kontrolou, údržbou a čištěním odlučovačů oleje.

Výhody jsou proto zřejmé: právní jistota, spolehlivost při zpracování, kontrola služeb – a že vše je jednoduše a nekomplikované v rámci jedné společnosti.

 

Služby, odkazy a soubory ke stažení

Údaje o společnosti

 • Sídlo společnosti

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Vedení společnosti

  Georg Ebenberger

 • Certifikace dle

  ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001

 • Číslo v obchodním rejstříku

  FN 181240 f, Handelsgericht Wien

 • DIČ

  ATU47360001

 • Bankovní spojení

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT87 1200 0528 4407 5901, BIC: BKAUATWW

Umístění