Naše filijale u Austriji

Rail Cargo Logistics GmbH

Rail Cargo Logistics GmbH pruža logističe usluge u transportu rasutih tereta, kao i sve ostale dodatne usluge u transportu mineralnih ulja, plina, proizvoda petrohemijske i poljoprivredne industrije. Paleta usluga obuhvata i posebno prilagođena pojedinačna logistička rješenja prema potrebama klijenta. U logističkom centru Krems, Rail Cargo Logistics GmbH pruža i integriranu uslugu za opasne materije: prevoz željeznicom, brodom i kamionima, skladišnu logistiku za opasne materije uz sve pripadajuće dodatne usluge.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Management

  Rukovodstvo
  Reinhold Pölzl

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, GMP+ B4, AEOF

 • Broj sudske registracije preduzeca

  FN 191076 w, Handelsgericht Wien

 • Identifikacijski broj

  ATU48607208

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT57 1200 0006 8619 1503, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Logistics - Austria GmbH

Rail Cargo Logistics - Austria GmbH angažovanjem inovativne transportne tehnologije realizuje moderna transportna i logistička rješenja za razne privredne grane: automobilska industrija, građevinski materijal, roba široke potrošnje, drvna industrija, papirna industrija, rude i sirovine i čelik. Zajedno sa svojim klijentima Rail Cargo Logistics - Austria GmbH razvija za svaku privrednu granu specifična, prilagođena logistička rješenja – kao pojedinačke usluge, ali i sveobuhvatna kompleksna rješenja.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Management

  Rukovodstvo
  Carl Azinger
  Thomas Eisler

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, AEOS

 • Broj sudske registracije preduzeca

  FN 73932 z, Handelsgericht Wien

 • Identifikacijski broj

  ATU15378507

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT07 1200 0229 1003 7100, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Operator - Austria GmbH

U realizaciji visokofrekventnih prijevoza roba na dugim rutama, Rail Cargo Operator - Austria GmbH preuzima vodeću ulogu, kao specijalista za transport bez pratnje, ali i za kombinovani transport sa pratnjom, na važnim željezničkim koridorima između Austrije i europskih luka na Sjeveru i Zapadu, luka na sjeveru Jadranskog mora, kao i između Rurske oblasti i Jugoistočne Europe, pa sve do Turske i dalje do Azije. Na ovaj način povezujemo najznačajnije luke i terminale, ali i cijele privredne regije.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Management

  Rukovodstvo
  Matthias Kirchgasser

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, AEOS

 • Broj sudske registracije preduzeca

  FN 424819 i, Handelsgericht Wien

 • Identifikacijski broj

  ATU69589616

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT84 1200 0100 1681 0458, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Austria AG

Rail Cargo Austria AG je operativno vodeće preduzeće Rail Cargo Group.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Management

  Uprava
  Nadzorni odbor

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ECM EU VO 445/2011, GMP+ B4, SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG, AEOF

 • Broj sudske registracije preduzeca

  FN 248731 g, Handelsgericht Wien

 • Identifikacijski broj

  ATU58044244

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT92 1200 0506 6263 0201, BIC: BKAUATWW

TransANT GmbH

Zajednički poduhvat Rail Cargo Group i voestalpine Stahl GmbH postavio je sebi zadatak, obezbijediti na tržištu kapacitete u segmentu inovatnivnih i isplativijih teretnih vagona i održati nophodnu agilnost i preko granica Koncerna. Postavljanje ciljeva projektne firme usmjereno je na grupisanje aktivnosti oba koncerna, počevši sa pripremnom fazom i planiranjem, projektovanjem i uspostavljanjem kontakata sa potencijalnim kliejntima za koje je interesantan ovaj inovatisni koncept teretnog vagona TransANT. Nastavljeno je sa planiranjem izgradnje proizvodnih pogona, probnom proizvodnjom i prelaskom na serijsku proizvodnju.

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  A-4020 Linz, voestalpine Straße 3

 • Uprava

  Roland Gammer
  Gerhard Grundnig

 • Registarski broj preduzeća

  FN 544665 d, Landesgericht Linz

 • Porezni broj

  ATU76434529

ÖBB-Technische Services GmbH

ÖBB-Technische Services GmbH je nezaobilazan partner za sva željeznička preduzeća u Europi. 4.000 stručnih, specijaliziranih uposlenika brinu se o savršenom održavanju i daljem razvoju željezničkog voznog parka, sa orijentacijom na maksimalnu sigurnost, najmodernije tehnologije i izraženu orijentaciju prema klijentu. Putem široke servisne mreže u Europi, servisni profesionalci osiguravaju optimalno održavanje i daleko izvan granica Austrije.

Usluge, linkovi & preuzimanja

Podaci o preduzecu

Rail Cargo Logistics - Environmental Services GmbH

Rail Cargo Logistics - Environmental Services GmbH (RCL-ES) nudi objedinjava stručnost u području otpadom i logistike.

Osim kompetentnih savjeta u pitanjima g otpadom, zbrinjavanja širokog raspona otpada (e.B. gradilišta, radionic.B e) ili recikliranja sekundarnih sirovina (npr. otpad, papir),
ponudu zaokružuje vlastiti sustav čišćenja teretnih vagona, inspekcije, održavanja i čišćenja separatora ulja.

Prednosti su stoga očite: pravna sigurnost, pouzdanost u obradi, kontrola usluga - i da je sve  jednostavno složeno u paketu u jednoj tvrtki.

Usluge, linkovi & preuzimanja

Podaci o preduzecu

 • Sjedište preduzeca

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Management

  Rukovodstvo
  Georg Ebenberger

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001

 • Broj sudske registracije preduzeca

  FN 181240 f, Handelsgericht Wien

 • Identifikacijski broj

  ATU47360001

 • Bankovni racun

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT87 1200 0528 4407 5901, BIC: BKAUATWW

Lokacije