Нашите дружества в Австрия

Rail Cargo Logistics GmbH

Rail Cargo Logistics GmbH предлага всичко за логистиката в транспортирането на товари в насипно състояние, както и допълнителни логистични услуги за продукти на петролната, газовата, петролно-химическата и аграрната промишленост. Спектърът от услуги обхваща както съобразени с индивидуалните потребности услуги, така и специфични за отделните клиенти цялостни решения. В логистичната база Кремс Rail Cargo Logistics GmbH предлага също така и интегрирана логистика за опасни товари: управление на превозваните товари с влак, кораб или камион, складова логистика за опасните товари, а така също и допълнителни услуги.  

Контакт

Седалище на фирмата и дистрибуция
Тел. +43 5 1778
office.rcl@railcargo.com

Логистичен център Кремс
Тел. +43 2732 79500 0
krems.rcl@railcargo.com

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2
   

  логистичния център Кремс
  A-3500 Krems, Hafenstraße 77

 • Фирмено ръководство

  Reinhold Pölzl

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, GMP+ B4, AEOF

 • Номер във фирмения регистър (Търговски регистър)

  FN 191076 w, commercial court Vienna

 • УИН (UID)

  ATU48607208

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT57 1200 0006 8619 1503, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Logistics - Austria GmbH

Използвайки иновативни технологии за транспорт, Rail Cargo Logistics - Austria GmbH реализира ориентирани към бъдещето и индивидуални логистични и транспортни решения за браншовете автомобилостроене, строителни материали, потребителски стоки, дървесина, хартия, суровини и стоманени продукти. Заедно със своите клиенти Rail Cargo Logistics - Austria GmbH създава специфични за отделните браншове и съобразени с индивидуалните потребности решения за железопътна логистика – от индивидуални до специфични за клиента цялостни решения. 

Услуги, линкове & Изтегления

Контакт

Тел. +43 5 1778
office.rcl.at@railcargo.com

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Мениджмънт

  Фирмено ръководство
  Carl Azinger
  Thomas Eisler

  Prokura
  Georg Ebenberger, Judith Fiala, Christopher Prax-Huber, Peter Vanek

   

  Надзорен съвет
  Clemens Först, Gottfried Eymer, Imre Kovács, Katharina Schelberger (представители на капитала)
  Martina Bosch, Sandra Zangl (представители на персонала)

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, AEOS

 • Номер във фирмения регистър (Търговски регистър)

  FN 73932 z, commercial court Vienna

 • УИН (UID)

  ATU15378507

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT07 1200 0229 1003 7100, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Operator - Austria GmbH

Rail Cargo Operator - Austria GmbH заема водеща роля в реализирането на високочестотни връзки на дълги разстояния за товарите. Независимо дали става въпрос за важните железопътни коридори между Австрия и европейските северни или западни пристанища, пристанищата на Северно Адриатическо море или между Рурската област и Югоизточна Европа, чак до Турция или далеч по-нататък чак до Азия, Rail Cargo Operator - Austria GmbH е специалистът за непридружаван транспорт, както и за придружаван комбиниран транспорт. По този начин не само се осъществява връзката между най-важните пристанища и терминали, а между цели икономически региони – и то с висока честотност. 

Услуги, линкове & Изтегления

Контакт

Тел. +43 5 1778
operator@railcargo.com

Данни за предприятието

 • Firmensitz

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Мениджмънт

  Фирмено ръководство
  Matthias Kirchgasser

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, AEOS

 • Номер във фирмения регистър

  FN 424819 i, commercial court Vienna

 • УИН (UID)

  ATU69589616

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT84 1200 0100 1681 0458, BIC: BKAUATWW

Rail Cargo Austria AG

Rail Cargo Austria AG е оперативно основно дружество на Rail Cargo Group. 

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Мениджмънт

  Управителен съвет
  Надзорен съвет

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ECM EU VO (EU) 2019/779, GMP+ B4, SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG, AEOF

 • Номер във фирмения регистър

  FN 248731 g, commercial court Vienna

 • УИН (UID)

  ATU58044244

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT92 1200 0506 6263 0201, BIC: BKAUATWW

TransANT GmbH

Съвместното предприятие на Rail Cargo Group и voestalpine Stahl GmbH си поставя за задача да създаде на пазара капацитети в сферата на иновативните и икономически ефективни товарни вагони и да запази необходимата подвижност и извън границите на концерните. Целта на ръководещото проекта дружество е обединяване на дейностите на двата концерна, като се започне с подготвителна фаза па планиране, проектиране и израждане на контакти с потенциални клиенти на иновативната концепция за вагони за транспортиране на стоки TransANT. Следват планирането на изграждането на завод, на предварителна серийна продукция и преход към серийна продукция. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  A-4020 Linz, voestalpine Straße 3

ÖBB-Technische Services GmbH

ÖBB-Technische Services GmbH е незаменим партньор за фирмите, занимаващи се с железопътен транспорт в цяла Европа. 4.000 специалиста отговарят за перфектната поддръжка и усъвършенстването на релсовите превозни средства, ръководейки се от три максими: максимална сигурност, най-модерни технологии и изявена ориентация към клиентите. В комбинация с формираната гъста мрежа от услуги в Европа професионалистите от „Технически услуги” осигуряват оптимална поддръжка и извън пределите на Австрия. 

Услуги, линкове & Изтегления

Контакт

Тел. +43 5 1778
sales.ts@oebb.at

ts.oebb.at

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  A-1110 Wien, Grillgasse 48

 • Фирмено ръководство

  Sandra Gott-Karlbauer

  Bernhard Gritzner

 • Сертифицирана по

  ​Zertifikate der ÖBB-TS

 • Номер във фирмения регистър

  FN 249665 f, commercial court Vienna

 • УИН (UID)

  ATU58119529

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT86 1200 0506 6263 3801, BIC: BKAUATWW

ÖBB-Environmental Services & Logistics GmbH

ÖBB-Environmental Services & Logistics GmbH предлага обща компетентност в сферата на складирането, извозването и преработката на отпадъците и логистиката.

Наред с компетентното консултиране по въпроси, свързани със складирането, извозването и преработката на отпадъците, както и с извозването на най-различни отпадъци (напр. от строителни площадки или работилници), преработката на вторични суровини (напр. старо желязо, хартия), услугите получават своя завършек с помощта на собствени съоръжения за почистване на товарните вагони, с проверка, поддръжка и почистване на маслените сепаратори.

По този начин предимствата са ясни: правна сигурност, надеждност при осъществяването, контролиране на услугите – и всичко това обединено по един прост и неусложнен начин в едно предприятие. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  A-1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

 • Мениджмънт

  Фирмено ръководство
  Georg Ebenberger

  Prokura
  Markus Meixner, Christopher Prax-Huber

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001

 • Номер във фирмения регистър

  FN 181240 f, commercial court Vienna

 • УИН (UID)

  ATU47360001

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Austria AG
  IBAN: AT87 1200 0528 4407 5901, BIC: BKAUATWW

Филиали