TransNET – your cargo, our logistics solutions

Burghausen Trieste

TransFER Burghausen–Trieste

Tento TransFER vytváří atraktivní trasu pro intermodální toky zboží mezi jižním Německem a Jadranem. Burghausen je důležitým uzlem pro nákladní dopravu mezi Německem, Rakouskem a důležitými ekonomickými centry v dalších evropských zemích, zatímco Terst je branou pro obchod mezi střední a východní Evropou, středomořskou oblastí a pro dopravu na Dálný východ.

Vaše výhody

  • Přímý spojení mezi Burghausenem a Terstem azpět
  • Pevný jízdní řád
  • Atraktivní tranzitní časy s A–B-spojem

Váš kontaktní partner

Customer Service / Booking
Odeslat e-mail

Matthias Urbas
TransFER Manager
+43 664 6178562
Odeslat e-mail

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Odeslat e-mail

Legenda

  • TransFER
  • Výběr TransFER
  • Zastávka
  • Intermodal
  • Vozové zásilky
  • Pohybující se silnice

Místa

TransNET