TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Бургхаузен Триест

TransFER Бургхаузен–Триест

Този TransFER създава атрактивен двупосочен курс за интермодални потоци от стоки между Южна Германия и Адриатика. Бургхаузен е важен център за товарни превози между Германия, Австрия и важни икономически центрове в други европейски страни, докато Триест е портал за търговията между Централна и Източна Европа, Средиземноморския регион и за превози до Далечния изток.

Вашите предимства

  • Директна връзка между Бургхаузен и Триест и обратно
  • Фиксирано разписание
  • Атрактивни транзитни времена с една връзка A–B

Ваши данни за контакт

Customer Service / Booking
Изпрати e-mail

Matthias Urbas
TransFER Manager
+43 664 6178562
Изпрати e-mail

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Изпрати e-mail

Легенда

  • TransFER
  • Избор на TransFER
  • Спирка
  • Интермодален
  • Товарене на вагони
  • Ro-La

Местоположения

TransNET