TransNET – your cargo, our logistics solutions

Burghausen Trieste

TransFER Burghausen–Trieste

Ovaj TransFER stvara atraktivnu rutu za intermodalne tokove robe između južne Njemačke i Jadrana. Burghausen je važno čvorište za teretni saobraćaj između Njemačke, Austrije i važnih privrednih centara u drugim evropskim zemljama, dok je Trst kapija za trgovinu između srednje i istočne Evrope, mediteranskog regiona i za transport prema Dalekom istoku.

Vaše prednosti

  • Direktna veza između Burghausena i Trsta i obrnuto
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena sa vezom od A-B

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Matthias Urbas
TransFER Manager
+43 664 6178562
Pošalji e-majl

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET