Etika – zavezanost družbi

Imamo veliko odgovornost do vseh deležnikov. Pošteno delovanje v poslovnem življenju, ki se vselej ravna po zakonih in vrednotah, ustvarja zadovoljne stranke ter delavce in delavke ter vodi h gospodarskemu uspehu.

V tem kontekstu stavi skupina Rail Cargo Group na sistem upravljanja skladnosti, ki se ravna po mednarodnih standardih. Naš kodeks ravnanja (Code of Conduct) opisuje etična načela in splošna načela, na katerih skupina Rail Cargo Group gradi svoje poslovne dejavnosti in ki predstavljajo bistvene elemente naše korporativne kulture. S Trade Compliance podpiramo stranke in poslovne partnerje s posebnim postopkom preverjanja.

Skladnost v RCG