Etika - závazek vůči společnosti

Neseme vysokou odpovědnost vůči všem zúčastněným stranám. Integrované chování v podnikání, které je vždy v souladu se zákony a hodnotami, přináší spokojené zákazníky a zaměstnance a vede k ekonomickému úspěchu.

V této souvislosti se skupina Rail Cargo opírá o Compliance Management Systém, který je založen na mezinárodních standardech. Náš kodex chování (Code of Conduct) popisuje etické zásady a obecné principy, na kterých skupina Rail Cargo zakládá své obchodní aktivity a které jsou základními prvky naší firemní kultury. V rámci Trade Compliance podporujeme zákazníky a obchodní partnery speciálním procesem prověřování.

Compliance ve skupině RCG