Etika – posvećena društvu

Imamo veliku odgovornost prema svim zainteresovanim stranama. Integralno ponašanje u poslovnom životu, uvijek usmjereno na zakone i vrijednosti, stvara zadovoljne kupce i zaposlenike i vodi ka ekonomskom uspjehu.

U tom kontekstu, Rail Cargo Group se oslanja na sistem upravljanja usklađenošću, koji je zasnovan na međunarodnim standardima. Naš Kodeks ponašanja (Code of Conduct) opisuje etičke principe i opća načela na kojima Rail Cargo Group usklađuje svoje ekonomske aktivnosti i koji predstavljaju bitne elemente korporativne kulture. Uz trgovinsku usklađenost, podržavamo kupce i poslovne partnere posebnim postupkom testiranja.

Usklađenost u RCG