Етика – обществото задължава

Ние носим висока степен на отговорност спрямо всички заинтересовани лица. Нашето интегративно, съобразено със законовите предписания, но също така и с ценностната система поведение в икономическата дейност създават предпоставките за наличието на доволни клиенти и служители и ни водят към икономически успех. 

Водени от тези съображения Rail Cargo Group използва една управленска система за съответствие, ориентирана към международни стандарти. Нашият кодекс за поведението (етичен кодекс) описва етическите принципи, но също така и общите постулати, към които Rail Cargo Group насочва икономическите си действия, и които представляват съществени елементи от предприемаческата култура. В рамките на търговското съответствие ние подкрепяме клиентите си и търговските си партньори с един специален метод на проверка.

Политика за съответствие в Rail Cargo Group