Terminal Žilina

Slovačka je važna lokacija za automobilsku i strojarsku industriju.

Terminal Žilina u sjevernoj Slovačkoj stoga je od posebne važnosti za automobilsku industriju s naglaskom na vlakove do Kalinjingrada u Rusiji, ali i kao veza s lukom Koper u Sloveniji.

Površina terminala

25.000 m²

Skladišni prostor

20.000 m²

Oprema

2 dosegni nosač, 1 kontejnerska viličara

Kapacitet

4.500 TEU

Reorganizacija

2016

 

Naknade

Vrsta naknade 

Opis

Trošak

Troškovi pretovara

Za intermodalne transportne jedinice (ISO kontejneri)
Pretovar vagona/kamiona < - > terminal

35 EUR / pretovar

Naknade za skladištenje

Neopasna roba u uvozu ili izvozu (ISO kontejner od 20 do 45 stopa)

10 dana besplatno, nakon toga
3 EUR / dan

Opasna roba (RID/ADR) u uvozu ili izvozu (ISO kontejner od 20 do 45 stopa)

na upit

Naknade za vaganje

VGM vaganje izvoznih kontejnera prije dolaska na terminal

29 EUR / VGM

VGM vaganje uvoznih, tranzitnih kontejnera ili kontejnera uskladištenih na terminalu

60 EUR / VGM

Naknade za usluge rashladnih kontejnera

Priključak kontejnera na struju

60 EUR / kontejneru i danu

PTI (pretpregled)

52 EUR / kontejneru