Terminali

S našim uslugama na terminalima te pretovarom robe spajamo cestu sa željeznicom.

S našim terminalima koji se nalaze na središnjim koridorima i u najvažnijim domaćim gospodarskim središtima, tvorimo glavnu spojku u cjelokupnom intermodalnom prijevoznom lancu. Na taj način stvaramo bazu za široki spektar usluga i brinemo za efikasnu koordinaciju između pretovarača, špeditera, operatera kao i željezničkih poduzeća, ali i brodara. Od pretovara prijevoznih jedinica do dostave i prikupa vlakova i grupa vagona nudimo cjelokupni spektar usluga pouzdano na jednom mjestu, pri čemu je naš temeljni zadatak pretovar kontejenera, izmjeničnih spremnika kao i prikolica.

Detaljni opis naših usluga

  • Sve usluge na terminalu poput pretovara, utovara i istovara utovarnih jedinica (kontejneri, izmjenični spremnici, prikolice)
  • Dostava i prikup vlakova i grupa vagona
  • Mogućnosti skladištenja
  • Namirivanje odštetnih zahtjeva u slučaju šteta na kontejnerima ili teretu
  • Popravci na kontejnerima
  • Dodatne usluge i usluge savjetovanja u području carinjenja

Mađarska

Kontejnerski terminal BILK Budimpešta ima odlučujuće značenje. Terminal je u Mađarskoj centar za pretovar za nepraćene kombinirane prijevozne jedinice i tvori spojku za kombinirani prijevoz robe u smjeru zapadne i jugoistočne Europe.

​ Rail Cargo Terminal - BILK

Rumunjska

U Curticima na Railport Arad Intermodalnom terminalu, jednom od najmodernijih i najvećih željezničkih terminala u Rumunjskoj te jednom od najvećih na prostoru srednje i istočne Europe, Rail Cargo Group nudi efikasne terminalske usluge. Na taj način možemo osigurati maksimalnu kvalitetu usluge na cjelokupnom transportnom i logističkom lancu.

Slovačka

U Slovačkoj Rail Cargo Group ima kontejnerske terminale u Bratislavi, Košicama, Ružomberoku i Žilini. Terminal Žilina je od posebno velike važnosti za automobilsku industriju. Bratislava je na strateški dobrom mjestu za prijevoze prema Austriji i Mađarskoj. Ne manje interesantna je povezanost terminala s Dunavom, čime se omogućuje efikasan pretovar između željezničkog i riječnog prometa.

Češka

U Češkoj Rail Cargo Group ima kontejnerske terminale u Brnom, Melniku i Prerovu odakle se stiže do krajnjih destinacija u Slovačkoj, Češkoj te Poljskoj.

Austrija

U Austriji su robni terminali pod upravom ÖBB Infrastrukture. Oni su profesionalci te neutralni pružatelj usluga za pretovar robe te ostale terminalske usluge.

​ Robni centri i terminali

Slovenija

Terminal u Luci Koper ima središnju ulogu kao čvorište između srednje i jugoistočne Europe i Dalekog istoka. Između Rail Cargo Grupe i Luke Kopar postoji izravan ugovor, što nam omogućuje da nudimo cjelokupnu lučku logistiku sa svim pratećim uslugama za sve kupce i industrije, a da sami ne budemo terminalski operater.

Terminal u Luci Koper