Terminal Žilina

Slovačka je važno odredište za automobilsku i mašinsku industriju.

Terminal Žilina u sjevernoj središnjoj Slovačkoj stoga je od posebne važnosti za automobilsku industriju sa naglaskom na vozove do Kalinjingrada u Rusiji, ali i kao veza sa lukom Kopar u Sloveniji.

Površina terminala

25.000 m²

Skladišni prostor

20.000 m²

Oprema

2 rangestacker, 1 viljuškara za kontejnere

Kapacitet

4.500 TEU

Rekonstrukcija

2016

 

Naplate

Vrsta naknade

Opis

Naplata

Troškovi rukovanja

Za intermodalne transportne jedinice (ISO kontejneri) Rukovanje
vagonom/kamioni <-> Terminal

35 EUR / rukovanje

Troškovi skladištenja

Neopasna roba u uvozu ili izvozu (20ft do 45ft ISO kontejneri)

10 dana besplatno (uključujući dan dolaska), nakon toga
3 EUR /dan

Opasna roba (RID/ADR) u uvozu ili izvozu (ISO kontejneri od 20 do 45 stopa)

na zahtjev

Vaganje tereta

VGM vaganje izvoznih kontejnera prije dolaska na terminal

29 EUR / VGM

VGM vaganje uvoznih, tranzitnih kontejnera i kontejnera, koji se pohranjuju na terminalu

60 EUR / VGM

Naknade za servis kontejnera za hladnjače

Priključivanje kontejnera na struju

60 EUR / kontejner i dan

PTI (inspekcija prije putovanja)

52 EUR / kontejner