Terminal Žilina

Slovensko má důležité postavení v oblasti automobilového průmyslu a strojírenství.

Terminál Žilina na severu středního Slovenska je proto velmi významný pro automobilový průmysl v souvislosti s vlakovou dopravou do Kaliningradu v Rusku, ale také jako spojení s přístavem Koper ve Slovinsku.

Rozloha terminálu

25.000 m²

Skladovací plocha

20.000 m²

Vybavení

2 zakladač s dosahem, 1 stohovače kontejnerů

Kapacita

4.500 TEU

Přestavba

2016

 

Poplatky

Druh poplatku

Popis

Poplatek

Manipulační poplatky

Manipulace s intermodální přepravní jednotkou (ISO kontejnerem) na terminále
Vagon/tahač <-> terminál
35 EUR / manipulace

Poplatky za skladné

Pro import nebo export kontejnerů s bezpečným zbožím: 20´ - 45´ kontejnery ISO

10 dní volných (včetně dne příjezdu), poté
3 EUR / TEU / den

Pro import nebo export kontejnerů s nebezpečným zbožím: 20´ - 45´ kontejnery ISO

na vyžádání

Poplatky za vážení

Vystavení VGM pro exportní kontejner před příjezdem na terminál

29 EUR / VGM

Vystavení VGM pro importní kontejner a také pro skladovaný kontejner na terminále 

60 EUR / VGM

Poplatky za servis reeferů

Připojení kontejneru do elektrické sítě

60 EUR / kontejner / den

PTI (pre-trip inspection) kontrola stavu reeferu

52 EUR / kontejner