Inno vagoni

Inno vagon objedinjuje nosivi vagon i izmjenjivi spremnik u inovativnom konceptu, koji nudi fleksibilno korištenje. Upotreba specijalnih spremnika se pri tome prilagođava svakoj pojedinoj branši.

Želite li znati više o našim vagoni?

Zatim pogledajte prvi pregled u našem Flotnom isječku "SG Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći u nastavku u uputama za uporabu i informativnim listovima.