ИнноВагони

ИнноВагонът съчетава вагона-платформа и взаимозаменяемите контейнери в иновативна концепция, която обещава гъвкава употреба. Използването на специалните контейнери е адаптирано към съответния бранш, тъй като контейнерите се използват в зависимост от изискванията като специфично насипно тегло или гара за разтоварване.

Искате да научите повече за нашите вагони?

Тогава се запознайте с нашия Fleet-Clip "SG Wagon". Всички специфични за вагона подробности можете да намерите по-долу в инструкциите за експлоатация и информационните листове.