TransANT – Less Weight. More Freight.

TransANT razvili smo zajedno s tvrtkom voestalpine Stahl. Pri tome se po prvi puta u teretnim vagonima primijenila optimizacija topologije. Najvažnija načela izvedbe: optimizacija težine, standardizacija i modularizacija pri proizvodnji i održavanju kao i primjena izuzetno čvrstih konstrukcijskih čelika.

Teretni vagon TransANT temelji se na revolucionarnom, fleksibilnom konceptu platforme. Zahvaljujući maloj vlastitoj težini platforme i konstrukciji TransANT koja je optimizirana za prijenos tereta, moguć je transport više tereta po utovaru. Time ne samo da ispunjava sve zahtjeve na koje su do sada nailazili uobičajeni vagoni, nego postavlja i nova mjerila u željezničkoj logistici i novi standard opreme u teretnom prometu.

TransANT se sastoji od dvije komponente:

1. Standardizirana PLATFORMA
Vagoni s platformom TransANT dostupni su u mnogim različitim varijantama duljine, od 33 do 70 stopa. Pri tome su mnogi dijelovi jednaki u svim varijantama. Tako je moguća prilagodba gotovo svakom individualnom logističkom zahtjevu.

2. Modularna MONTAŽA
TransANT modularne dogradnje omogućuju optimizirana i fleksibilna logistička rješenja. Jednostavno se mijenjaju i dostupne su kao različita rješenja specifična za sektor: otvoreni vagoni, vagoni sa stupcima za drvnu industriju, vagoni za rasuti teret, intermodalni vagoni

Vaše prednosti

  • Najlakši modularni vagon na tržištu
  • Neograničena primjena u prijevozu pojedinačnih vagona s dogradnjama
  • Brza prilagodba na izmijenjene logističke zahtjeve promjenom dogradnje
  • Poboljšane mogućnosti utovara i istovara te integrirano osiguranje tereta za optimizirano rukovanje i osiguranje tereta koji se transportira
  • Mogućnost kotrljanja zahvaljujući pametnom sučelju između dogradnje i vagona s platformom
  • Vagoni s platformom bez dogradnje mogu se primjenjivati i kao kontejnerski vagoni za intermodalne promete

Imate li još pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije?

Posjetite stranicu transant.com ili pošaljite e-mail na office@transant.com.