InnoVagon

InnoVagon kombinuje osobinu nosača i zamjenjivog spremnika u inovativni koncept koji obećava fleksibilnu upotrebu. Upotreba posebnih spremnika prilagođena je odgovarajućoj industriji, jer se koriste spremnici prilagođeni težini rasutog tereta ili iskrcajne stanice ovisno o zahtjevima.

Želite saznati više o našim vagon?

Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "SG Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.