TransANT – Less Weight. More Freight.

TransANT е разработен от нас съвместно с voestalpine Stahl. За първи път се прилага оптимизация на топологията при товарни вагони. Най-важните принципи при проектирането: оптимизиране на теглото, стандартизация и модулизация в производството и поддръжката, както и използване на високоякостни конструкционни стомани.

Товарният вагон TransANT е базиран на революционна концепция за гъвкава платформа. Благодарение на ниското собствено тегло на платформата TransANT и оптимизираната за донатоварване надстройка TransANT могат да се превозват повече стоки при едно натоварване. Така тя отговаря не само на всички изисквания, съществуващи досега за конвенционалните вагони, но и поставя нови стандарти в железопътната логистика и нов стандарт за оборудване в товарния транспорт.

TransANT се състои от два компонента:

1. Стандартизирана платформа
Вагоните-платформи TransANT се предлагат в много различни варианти с дължина от 33 до 70 фута. Много части остават еднакви за всички варианти. Това позволява адаптиране към почти всяко индивидуално изискване за логистика.

2. Модулна надстройка
Модулните надстройки TransANT позволяват оптимизирани и гъвкави логистични решения. Те са лесно взаимозаменяеми и се предлагат като различни, специфични за бранша решения: открити вагони, платформени вагони за дърводобивната промишленост, вагони за насипни товари, интермодални вагони

Предимствата за Вас

  • Най-лекият модулен вагон на пазара
  • Неограничена употреба в конвенционалния транспорт с единични вагони с надстройка
  • Навременно регулиране спрямо променени логистични изисквания чрез смяна на надстройката
  • Подобрени възможности за товарене и разтоварване и интегрирано укрепване на товара за оптимизирана обработка и обезопасяване на превозваните товари
  • Възможност за спускане благодарение на интелигентния интерфейс между надстройката и вагона-платформа
  • Вагоните-платформи без надстройка могат да се използват като контейнерни вагони за интермодален транспорт

Имате още въпроси или се нуждаете от повече информация?

Тогава ни посетете на transant.com или ни изпратете имейл на office@transant.com.