Usługi cyfrowe od ręki

MIKE, cyfrowa platforma logistyczna, e-frachtbrief@, wymiana danych i rozwiązania interfejsowe są teraz dostępne błyskawicznie.

Aby uczynić kolejowy transport towarowy możliwie najprostszym, klienci potrzebują spersonalizowanych, prostych i szybkich rozwiązań. Szczególnie duża kompleksowość ma miejsce w międzynarodowym kolejowym transporcie towarowym. Grupa Rail Cargo Group (RCG), jako wiodący dostawca logistyki kolejowej w Europie, jest filarem logistycznym gospodarki i dlatego spoczywa na niej odpowiedzialność za oferowanie wydajnych rozwiązań promujących przejście na transport kolejowy, a tym samym dekarbonizację sektora transportu. Usługi cyfrowe stwarzają tu ogromne możliwości.

Aktualne cyfrowe usługi dla klientów są tu przejrzyście przedstawione w 13 językach. Klienci i osoby zainteresowane znajdą tu wszystkie niezbędne informacje na temat MIKE, cyfrowej platformy logistycznej, e-frachtbrief@ oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych i interfejsów. Przypisanie poszczególnych funkcji MIKE do procesów - takich jak rezerwacja i zlecanie lub realizacja - zapewnia zrozumiałe powiązanie między procesami, a oferowanymi funkcjami.

Cyfryzacja jako przełom

RCG intensywnie pracuje nad cyfryzacją firmy od 2017 roku, w celu umożliwienia łatwego dostępu do systemu kolejowego. MIKE, cyfrowa platforma logistyczna, znajduje się w centrum tego procesu i już teraz wspiera wielu klientów za pomocą usług cyfrowych, takich jak śledzenie przesyłek, zamawianie pustych wagonów i wprowadzanie listów przewozowych w funkcjach Tracking, Ordering i Capacity Planning. Platforma stale się rozwija.

MIKE & e-Services

22.01.2024