Pregled digitalnih storitev

MIKE, digitalna logistična platforma, e-frachtbrief@, rešitve za izmenjavo podatkov in vmesnike so zdaj na voljo na enem mestu.

Stranke potrebujejo individualne, preproste in hitre rešitve, da bi bil železniški tovorni promet čim bolj enostaven. Kompleksnost je še posebej velika v mednarodnem železniškem tovornem prometu. Skupina Rail Cargo Group (RCG) je kot vodilni ponudnik železniške logistike v Evropi logistična hrbtenica gospodarstva, zato je dolžna ponuditi učinkovite rešitve za spodbujanje prehoda na železnico in s tem razogljičenja prometnega sektorja. Pri tem odpirajo digitalne storitve velike možnosti.

Aktualne digitalne storitve za stranke so tu prikazano pregledno in v 13 jezikih. Stranke in zainteresirani bodo našli vse, kar morajo vedeti o MIKE, digitalni logistični platformi, e-frachtbrief@ ter rešitvah za izmenjavo podatkov in vmesnikih. Dodelitev funkcionalnosti MIKE procesom – kot so rezervacija in naročanje ali obdelava, – nudi jasno povezavo med procesi in ponujenimi funkcionalnostmi.

Digitalizacija kot dejavnik, ki spreminja pravila igre

Da bi omogočil enostaven dostop do železniškega sistema, se RCG od leta 2017 intenzivno ukvarja z digitalizacijo podjetja. Digitalna logistična platforma MIKE je v središču tega dogajanja in že podpira številne stranke z digitalnimi storitvami, kot so sledenje pošiljkam, naročanje praznih vagonov in vnos tovornih listov v okviru funkcij sledenja, naročanja in načrtovanja zmogljivosti. Storitve platforme se nenehno razvijajo dalje.

MIKE & e-Services

22.01.2024