Rychlý přehled digitálních služeb

Rychlý přehled digitální logistické platformy MIKE, e-frachtbrief@, řešení v oblasti výměny dat a rozhraní - teď a tady.

Aby byla železniční nákladní doprava co nejjednodušší, potřebují zákazníci individuální, jednoduché a rychlé nabídky řešení. Míra komplexnosti je vysoká především v mezinárodní železniční nákladní dopravě. Rail Cargo Group (RCG), přední evropský dodavatel železničních logistických služeb, je páteří hospodářství a odpovídá tedy za nabídku efektivních řešení, která podpoří přechod na koleje, a tím i snížení množství uhlíku, který emituje sektor dopravy. Velký potenciál možností zde otevírají digitální služby.

Přehlednou nabídku aktuálních digitálních služeb, které poskytujeme zákazníkům, najdete zde hned ve 13 jazycích. Zákazníci a zájemci zde naleznou všechny potřebné informace na téma digitální logistické platformy MIKE, systému e-frachtbrief@ a řešení v oblasti výměny dat a rozhraní. Přiřazení funkcí MIKE k jednotlivým procesům, například rezervace a objednávání nebo realizace zakázek, nabízí srozumitelný přehled souvislostí mezi procesy a nabízenými funkcemi.

Digitalizace jako gamechanger

Pro umožnění jednoduchého přechodu na systém železniční přepravy pracuje skupina RCG intenzivně od roku 2017 na digitalizaci podniku. MIKE, digitální logistická platforma, je přitom ústředním prvkem, a už nyní nabízí podporu celé řadě zákazníků formou digitálních služeb, jako je sledování zásilek, objednávání prázdných vozů a vystavování nákladních listů v rámci funkcí Tracking, Ordering a Capacity Planning. Služby poskytované na platformě průběžně rozvíjíme.

MIKE & e-Services

22.01.2024