Bocznica kolejowa

Dzięki naszej usłudze związanej z bocznicami kolejowymi, którą oferujemy w Austrii i na Węgrzech, przyczyniamy się w istotny sposób do wydajnego i ekologicznego transportu towarów bez zmiany przewoźnika.

Dzięki bocznicy kolejowej przedsiębiorstwo posiada bezpośredni dostęp do publicznej sieci kolejowej, a co za tym idzie może w wydajny sposób realizować transport kolejowy towarów. W ten sposób możemy przewozić towar bezpośrednio od nadawcy do klienta bez konieczności zmiany przewoźnika: punktualnie, rzetelnie i ekologicznie. Rozszerzając cały łańcuch logistyczny posiadamy optymalne połączenie do najważniejszych europejskich portów, terminali, centrów przemysłowych i gospodarczych.

Korzyści dla Klientów

  • Rozwiązania logistyczne typu end-to-end bez zmiany przewoźnika
  • Rozwój i wdrożenie projektów przy wykorzystaniu bocznicy kolejowej
  • Usługi związane z urządzeniami i Infrastrukturą (§19 Kontrole urządzeń AB, §19a Ekspertyzy dla urzędów kolejowych, wsparcie lub organizacja konserwacji i napraw urządzeń)
  • Konserwacja i naprawa bocznicy kolejowej klienta
  • Zarządzanie wypadkami i zakłóceniami