Индустриални железопътни клонове

С нашата услуга за индустриални железопътни клонове, която предлагаме в Австрия и Унгария, ние допринасяме значително за транспортирането на стоки по ефективен и екологичен начин без смяна на видове транспорт.

Индустриалните железопътни клонове дават на компанията директен достъп до обществената железопътна мрежа и заедно с това достъп до ефективен железопътен транспорт на товари. По този начин стоките могат да се транспортират директно от врата до врата, без да се променя вида на транспорта: точно, надеждно и по екологичен начин. С разширяването на цялата логистична верига се отваря оптимална връзка с най-важните европейски пристанища, терминали, индустриални и икономически центрове.

Вашите предимства

  • Логистични решения от край до край без смяна на вида транспорт
  • Разработване и изпълнение на индустриални железопътни клонове
  • Услуги, свързани със съоръженията и инфраструктурата (§19 AB Проверки на съоръженията, §19a Експертно становище за железопътния орган, подкрепа респ. организация на поддръжката и ремонта на съоръженията)
  • Дейности по обслужване и техническа поддръжка на Вашия индустриален железопътен клон
  • Управление на аварии и инциденти